Atzera egiteko eskubidea.

Kontsumitzaile gisa kontratatzen ari bazara, kontratu honetan atzera egiteko eskubidea duzu 14 egun naturaleko epean, justifikatu beharrik gabe, erabiltzaileen eta kontsumitzaileen araudian ezarritako kasuetan izan ezik (adierazpen gisa eta zehatz-mehatz, ezin da atzera egin zigilatutako produktuetan edo argi eta garbi pertsonalizatutako produktuetan, osasun- edo higiene-arrazoiengatik, etab.). Uko egiteko epea amaituko da zuk edo zuk adierazitako hirugarren batek, garraiolaria ez denak, ondasunen edukitza materiala eskuratu duzun egunetik 14 egun naturaleko epean, edo zure eskaera osatzen duten ondasunak bereizita ematen badira, zuk edo zuk adierazitako hirugarren batek, garraiolaria ez denak, ondasun horietako azkenaren edukitza materiala eskuratu duzun egunetik 14 egun naturaleko epean.

Atzera egiteko eskubidea gauzatzeko, aurreikusitako epean, erosketan atzera egiteko erabakia jakinarazi beharko diozu saltzaileari, eskabidearekin batera doan inprimakiaren bidez. Erabiltzaileak, halaber, uko egiteko formularioaren eredua edo zalantzarik gabeko beste edozein adierazpen (posta arrunta edo elektronikoa) bete eta elektronikoki bidaltzeko aukera du, webgunearen bidez eta harremanetarako inprimakien bidez. Saltzaileak atzerapenik gabe jakinaraziko dizu atzera egite hori jaso duzula euskarri iraunkor batean (adibidez, posta elektroniko bidez).

Itzulitako eskaera saltzaileak adierazitako helbidera entregatu beharko da, eta, hala badagokio, jaulkitako fakturarekin batera, eta produktua itzultzearen zuzeneko kostua zure gain hartu beharko duzu. Produktuek egoera ezin hobean egon beharko dute, ez dira ez irekiak ez erabiliak izan beharko, eta jatorrizko zigilua edo enbalajea gorde beharko dute, bai eta, hala badagokio, sustapen-eskuliburu, -osagarri edo -opariak ere.

Atzera egitearen ondorioak. Atzera egiten baduzu, zuregandik jasotako ordainketa guztiak itzuliko dizkizugu, entrega-gastuak barne (zuk eskaintzen dugun entrega-modalitate merkeena ez den beste entrega-modalitate bat aukeratzearen ondoriozko gastu gehigarriak izan ezik), bidegabeko atzerapenik gabe, eta, nolanahi ere, gehienez ere 14 egun naturaleko epean, kontratu honetan atzera egiteko erabakia jakinarazten diguzun egunetik aurrera.

Itzulketa hori hasierako transakziorako erabili duzun ordainketa-bide bera erabiliz egingo dugu. Aurrekoa gorabehera, itzulketa atxiki ahal izango dugu ondasunak jaso arte, edo itzulketaren froga aurkeztu arte, lehenengo zein baldintza betetzen den kontuan hartuta.

Produktuek egoera ezin hobean egon beharko dute, ez dira ez irekiak ez erabiliak izan beharko, eta jatorrizko zigilua edo enbalajea gorde beharko dute, bai eta, hala badagokio, sustapen-eskuliburu, -osagarri edo -opariak ere.

Ondasunen izaera, ezaugarriak eta funtzionamendua ezartzeko beharrezkoa ez den manipulazio baten ondoriozko ondasunen balio-murrizketaren erantzule izango zara soilik.

Bermeak eta itzulketak.

Baldintza hauen ondorioetarako, itzulketatzat joko da akats batek, akats batek edo okerreko produktu bat jasotzeak eragindakoa.

Bermea: Azken kontsumitzailetzat edo erosletzat hartzen bazara, saltzaileak webgune honetan egindako erosketetarako eskaintzen duen kontratu-bermea Kontsumitzaile eta Erabiltzaileen Defentsarako Lege Orokorraren testu bategina onartzen duen azaroaren 16ko 1/2007 Legegintzako Errege Dekretuan ezarritakoa da, hau da, produktuak entregatzen direnetik bi urteko epean produktuetan agertzen diren desadostasunen erantzukizuna izango duzu.

Ondorio horietarako, produktuak baldintza hauekin bat datozela ulertuko da webguneko deskribapenarekin eta ezaugarriekin bat datozenean, produktuentzat adierazitako erabileretarako egokiak direnean eta ezaugarri bereko edo antzeko beste produktu batzuen antzeko kalitatea dutenean.

Itzultzea. Eskaera entregatzeko unean, hark tara edo akatsen bat aurkezten badu, edo egindako eskaerarekin bat ez datorren produkturen bat jasotzen badu, berehala jakinarazi beharko diozu saltzaileari, gure harremanetarako formularioaren bidez, produktuaren eta jasaten duen kaltearen datuak emanez, edo telefonoz deitu Bezeroaren Arretarako zenbakira edo info@altzibar.com helbide elektronikora, itzulketa egiteko moduaren berri emateko.

Saltzaileak salgaiak itzuli direla egiaztatuko du, eta itzuli behar diren edo, hala badagokio, produktua ordeztu behar den jakinaraziko diogu.

Saltzaileak dagokion zenbatekoa itzuliko du (hasierako entregaren bidalketa-gastuak barne) bidegabeko atzerapenik gabe eta, nolanahi ere, itzulketaren berri eman zaionetik 14 egun natural igaro baino lehen. Ordaintzeko erabili zen bide bera erabiliko da itzulketa egiteko.

Hala ere, saltzaileak itzulketa atxiki ahal izango du itzulitako produktuak jaso arte edo erabiltzaileak eskaera nola itzuli duen erakusten duen froga aurkeztu arte.